Lite mer om Svante
Tillbaka

Jag kan se tillbaka på ett händelserikt arbetsliv. Det började år 1934 som säsongsarbetare, på vintrarna bland annat som timmerkörare och på somrarna som banarbetare vid Statens Järnvägar (SJ). År 1940 fick jag  fast anställning som tjänsteman vid SJ. Efter att ha varit verksam vid åtta järnvägsstationer i övre norrland, sökte jag och fick förflyttning år 1957 till Sundbybergs järnvägsstation.

 I augusti 1958 lämnade jag SJ för att bli föreståndare och lärare vid Landsorganisationens skola i Brunnsvik. Vid sidan av verksamheten på LO-skolan fick jag förmånen att medverka som timlärare vid Brunnsviks folkhögskola.  

År 1966 bröt jag upp från Brunnsvik för att bli Vd i folkrörelseföretaget Litteraturfrämjandet. Också det en stimulerande och lärorik arbetsuppgift.

Erbjudande år 1970 att komma till finansdepartementet som medarbetare i Förvaltningsdemokratidelegationen kunde jag dock inte motstå. I den rollen fick jag vara med i arbetet att ta fram underlag för den arbetsrätt som ännu idag tillämpas inom statlig och kommunal verksamhet 

Efter ett år som departementssekreterare vid budgetdepartementets inflytandeenhet lämnade jag  i slutet av år 1977 ännu  en gång en trygg statlig anställning. Jag blev kanslichef hos Transportarbetareförbundet. I min verksamhet hos förbundet fick jag förtroende att som ledamot i LOs representantskap företräda transportarbetarna. Det uppdraget avslutade jag som beslutsfattare vid LO-kongressen 1981. Samma år fick jag jobbet som kanslichef vid den statliga forskningsmyndigheten Arbetslivscentrum. Där var jag verksam till pensioneringen år 1983.

Nu kunde jag ägna mig åt mina favoritfrågor som konsult i föreningsfrågor, författande av kurs- och debattböcker och som lärare vid kurser anordnade av olika folkrörelser. Och detta upptar fortfarande en del av mitt nuvarande liv. Jag har också fått möjligheten att göra mina inlägg i samhällsdebatten på tidningarnas debatt- och insändarsidor. Och detta på senare år med hjälp av dagens IT-teknik.

Till mina fritidsintressen hör ett tidvis omfattande ideellt föreningsarbete. Särskilt har detta gällt det fackliga föreningsarbetet, bland annat som ordförande i fem fackföreningar under SJ-tiden. Här har också ingått att vara verksam som kommunalpolitiker i kommunerna Norsjö, Gällivare och Ludvika. I de två senare som ledamot i kommunernas "regeringar". Från år 1995 och under två mandatperioder hade jag haft uppdraget  som ordförande i kommunrevisionen i Gagnef kommun. Jag har också haft många andra fritidsuppdrag, bland annat som revisor under många år i studieförbundens intresseorganisation, Folkbildningsförbundet.

Det är många gånger jag har fått frågan om hur det varit möjligt att - vid sidan av en tidvis intensiv verksamhet i mina olika anställningsförhållanden - kunna  engagera mig denna  föreningssverksamhet. Mitt svar har varit: Det har varit möjligt tack vare min fru Sveas förståelse och stöd. Med särskilt stor tacksamhet ser jag tillbaks på vad hon betytt för mig och våra tre barn då hon under deras uppväxt i stor utsträckning ensam svarade för det viktiga föräldraskapet.

Vårt gemensamma intresse av olika naturupplevelser har gjort det lättare för oss att klara av vårt familjeliv. Särskilt viktig har våra årliga sommar- och vintervistelser i Lapplandsfjällen (senare Dalafjällen) varit. Samma betydelse har våra gemensamma turer i skidspåret vintertid och annan motionsverksamhet sommartid haft. Jag hoppas på att vi tillsammans ännu flera år ska kunna "hålla igång" på detta sätt. Här ingår bland annat att vintertid få göra våra utflykter i de preparerade skidspåren på sjön Vällan som ligger naturskönt i utkanten av Falun.          

Tillbaka

Firma Svante Pedersson    www.pedersson.com